Samen leerlijnen uitzetten

Vanuit de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) kunnen we scholen ondersteunen om cultuurlessen een vast onderdeel te maken van het lesprogramma. We kijken samen met de school hoe we dit het beste kunnen vormgeven en zetten samen een doorlopende leerlijn uit. Vaak bestaat het uit een teamtraining en coaching in de klas. Een kunstdocent van Kielzog geeft een aantal lessen en de leerkracht kijkt mee. Na een aantal lessen neemt de leerkracht het over en geeft de kunstdocent feedback.