Krap bij kas?

Vraag financiële ondersteuning! Wil je naar het theater of deelnemen aan lessen en cursussen van Kielzog, maar heb je een laag inkomen? In Midden-Groningen kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Er zijn twee fondsen: het Meedoen Fonds en het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Meedoenfonds

Kielzog is aanbieder bij het Meedoenfonds. Het fonds kan ondersteunen in de kosten voor muzieklessen, beeldend-, dans- en theatercursussen en kaarten voor theatervoorstellingen. Afhankelijk van je situatie krijg je punten per gezinslid toegekend die te besteden zijn in de webshop van het Meedoenfonds. De punten zijn binnen een gezin over te dragen van ouder op kind (niet andersom). 

 Deze regeling is voor :

 Hoe werkt het? 

Meer informatie: www.meedoenmiddengroningen.nl 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

 Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er speciaal voor jongeren. Het fonds kan een bijdrage van maximaal € 500,- per kind per cursusjaar toekennen. 

Deze regeling is voor jongeren tussen de 0 t/m 17 jaar, uit een gezin die: 

Hoe werkt het?

 Meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl