Cultuurcoaches

Maak kennis met de Kielzog cultuurcoaches
Rita, Floor en Daniëlle zijn de cultuurcoaches vanuit Kielzog. Zij zorgen voor culturele verbindingen in de Gemeente Midden-Groningen. We brengen de culturele vragen en
het culturele aanbod in de Gemeente Midden-Groningen bij elkaar.

Cultuur en onderwijs
Elk kind in de gemeente komt via Kielzog jaarlijks in aanraking met kunst, muziek en theater. De cultuurcoaches faciliteren dit door:

• kunst- en muziekdocenten van Kielzog te koppelen aan docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Onze docenten verzorgen vervolgens maatwerkprojecten of coachen de leerkrachten. Zo geven docenten van de praktijkschool van het Aletta Jacobs College samen met onze docenten kunst- en muziek workshopreeksen.

• jaarlijks een cultuurmenu samen te stellen en te organiseren samen met leerkrachten van de Cultuur Commissie Midden-Groningen. Dit is een combinatie
van een theatervoorstelling + muziek/kunstworkshops voor bijna 4000 leerlingen in Midden-Groningen.

• het organiseren van muziekoriëntatie ochtenden: een ochtend kennismaken met muziekinstrumenten voor alle leerlingen uit groep 4. Dit zijn ruim 500 leerlingen per jaar.

Culturele samenwerkingen
De cultuurcoaches zijn aanjagers van culturele projecten verspreid door de gemeenten en zorgen voor verbinding tussen Kielzog en zorg-, onderwijs- en sportinstellingen. Een mooi voorbeeld is het koppelen van onze djembé-docent aan vereniging Prinses Margrietpark, voor een aantal workshops tijdens een seniorenochtend in ’t Spinneweb in Sappemeer. Andere voorbeelden zijn het organiseren van De Zaterdagmiddagshow in samenwerking met MDT Make a Move, zorgen voor de juiste verbindingen bij een project zoals De Wijk De Wereld in Muntendam en het ondersteunen onze projectleider bij het organiseren bij de Dag van het Park.

Meer weten? Neem vooral contact op via cultuurcoaches@kielzog.nl

Daniëlle Schipper, cultuurcoach regio Menterwolde
Rita de Beer, cultuurcoach regio Hoogezand-Sappemeer
Floor Rotgers, cultuurcoach regio Slochteren