Vacatures

Kielzog Theater en Kunstencentrum is dé plek voor Midden-Groningen om talent te ontdekken. Met meer dan 80 theatervoorstellingen, 50 verschillende cursussen dans, beeldende kunst, theatermaken en 1200 muziekschoolleerlingen zijn wij ons zeer bewust van onze maatschappelijke en sociale rol. Daarnaast heeft Kielzog een adviserende, stimulerende en faciliterende rol op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst.

Kielzog Theater en Kunstencentrum is in 2017 verzelfstandigd en wij willen dat ons aanbod groeit en vernieuwd. We streven er naar om alle inwoners van Midden-Groningen ons lesaanbod te laten kennen en gebruiken. Om dit vorm te geven verandert onze bedrijfscultuur. Om ons doel te bereiken werken we met een succesvolgteam dat dit met ons gaat doen. Het aanbod van ons Kunstencentrum is het resultaat van gedreven aanbod en vraaggerichte mogelijkheden, kortom een samenspel tussen marketing, teamleiders en docenten.

Op dit moment hebben we geen vacatures.