Over ons

Stichting Kielzog

Doelstelling
Stichting Kielzog heeft als doel  het beheren en exploiteren van culturele voorzieningen en het toegankelijk maken en houden van podiumkunsten en kunst- en cultuureducatie en beleving voor een ieder. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door:

Het bieden van een breed professioneel theaterprogramma gericht op alle inwoners van de gemeente en daarnaast het bieden van professionele theaterfaciliteiten om de kwaliteit van het amateurleven te bevorderen.

Het bieden van culturele activiteiten voor actieve kunst- en cultuurbeoefening voor alle inwoners van de gemeente. Voor jonge jeugd en jongeren worden samen met het onderwijsveld programma’s ontwikkeld.

Beloningsbeleid personeel
Personeel volgt de CAO Kunsteducatie.
Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en hebben recht op een vergoeding voor gemaakte kosten.

Beleidsplan
Bedrijfsplan Kielzog 2015-2020

Financiële verantwoording
Het eerste  jaarverslag over 2017 is nog niet beschikbaar.

RSIN nummer: 855982597