Over ons

Stichting Kielzog

Doelstelling
Stichting Kielzog heeft als doel het beheren en exploiteren van culturele voorzieningen en het toegankelijk maken en houden van podiumkunsten en kunst- en cultuureducatie en beleving voor een ieder. Dit wordt onder andere gerealiseerd door:

Bestuursleden Stichting Kielzog
Kees Huysman, voorzitter
André Edward Beijers, penningmeester
Herma van Boetzelaer, secretaris
Fokje Copinga, algemeen bestuurslid
Wilma Dijkstra, notuliste
Vacature

Beloningsbeleid personeel
Personeel volgt de CAO Kunsteducatie.
Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en hebben recht op een vergoeding voor gemaakte kosten.

Beleidsplan
Bedrijfsplan Kielzog 2015-2020

Financiële verantwoording
Het eerste  jaarverslag over 2017 is nog niet beschikbaar.

RSIN nummer: 855982597