Over ons

Stichting Kielzog

Doelstelling
Stichting Kielzog heeft als doel het beheren en exploiteren van culturele voorzieningen en het toegankelijk maken en houden van podiumkunsten en kunst- en cultuureducatie en beleving voor een ieder. Dit wordt onder andere gerealiseerd door:

Bestuursleden Stichting Kielzog
Kees Huysman, voorzitter
André Edward Beijers, penningmeester
Herma van Boetzelaer, secretaris
Fokje Copinga
Henk Eggens
Wilma Dijkstra, notuliste

Beloningsbeleid personeel
Personeel volgt de CAO Kunsteducatie.
Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en hebben recht op een vergoeding voor gemaakte kosten.

(Financiële) verantwoording
MARKERS van het Kielzog beleid 2018 – 2021
Kielzog Terugblik 2017
Bedrijfsplan Kielzog 2015-2020

RSIN nummer: 855982597