Over ons

Stichting Kielzog

Doelstelling
Stichting Kielzog heeft als doel het beheren en exploiteren van culturele voorzieningen en het toegankelijk maken en houden van podiumkunsten en kunst- en cultuureducatie en beleving voor een ieder. Dit wordt onder andere gerealiseerd door:

Beloningsbeleid personeel
Personeel volgt de CAO Kunsteducatie.
Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en hebben recht op een vergoeding voor gemaakte kosten.

(Financiële) verantwoording
MARKERS van het Kielzog beleid 2018 – 2021
Kielzog Terugblik 2017
Bedrijfsplan Kielzog 2015-2020

RSIN nummer: 855982597
IBAN nummer:
Stichting Kielzog
NL 85 RABO 0161 7031 51