Over ons

Stichting Kielzog

Doelstelling
Stichting Kielzog heeft als doel het beheren en exploiteren van culturele voorzieningen en het toegankelijk maken en houden van podiumkunsten en kunst- en cultuureducatie en beleving voor een ieder. Dit wordt onder andere gerealiseerd door:

Stichting Kielzog heeft een ANBI-status.

Beloningsbeleid personeel
Personeel volgt de CAO Kunsteducatie.
Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en hebben recht op een vergoeding voor gemaakte kosten.

(Financiële) verantwoording
Markers Kielzogbeleid 2018-2021
Jaarverslag 2018

RSIN nummer: 855982597
IBAN nummer:
Stichting Kielzog
NL 85 RABO 0161 7031 51

Kielzog is in bezit van het Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal Certificaat