Over Kielzog

Kielzog is het theater, de muziekschool en kunstwerkplaats voor de gemeente Midden-Groningen. Vanuit deze afdelingen organiseren we veel grote en kleine projecten verspreid over de gemeente. Daarnaast werkt Kielzog veel samen met het regulier onderwijs om cultuur zo goed en dicht mogelijk bij de jeugd te brengen.

De combinatie van ons aanbod vind je terug in onze missie:
Kielzog toont kunst, maakt kunst en onderwijst in de beoefening van kunst.

Van hieruit werken we aan ons doel dat alle inwoners van Midden Groningen, onze opdrachtgever en al onze medewerkers trots zijn op Kielzog als hún culturele instelling. Allen ontdekken, ontwikkelen en zien met plezier Talent bij Kielzog. De kwaliteit van ons complete culturele aanbod en onze rol binnen de gemeente zal voor iedereen evident zijn.

In ’t kort. Kielzog is:

  • Een theaterzaal met 446 stoelen, 90 professionele voorstellingen en evenzoveel sociaal-culturele verhuringen.
  • Een muziekschool voor muziekles op 25 instrumenten, deelname aan ensembles, bandjes en koren en jaarlijks meer dan 600 leerlingen.
  • Een kunstwerkplaats met beeldende-, theater- en danslessen voor jaarlijks bijna 500 cursisten.
  • Ruim 80 evenementen en projecten in de gemeente Midden-Groningen.

Stichting Kielzog heeft een ANBI-status
ANBI 2023

Beloningsbeleid personeel
Personeel volgt de CAO Kunsteducatie.
Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en hebben recht op een vergoeding voor gemaakte kosten.

(Financiële) verantwoording
Markers van Kielzog 2021 – 2028

Terugblik 2022-2023

RSIN nummer: 855982597
IBAN nummer:
Stichting Kielzog
NL 85 RABO 0161 7031 51

Kielzog is in bezit van het Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal Certificaat