Over Kielzog

Kielzog is aanjager van cultuur in de gemeente Midden-Groningen. Bij Kielzog leer je, bekijk je en maak je kunst. Kom kijken naar een voorstelling, start een muziekles of begin een beeldend-, dans-, of theatercursus.

Vanuit de afdelingen Theater en Cursussen organiseert Kielzog projecten en evenementen verspreid over de gemeente. Daarnaast werkt Kielzog samen met alle scholen in de gemeente Midden-Groningen. Zo komen alle jongeren in de gemeente in aanraking met cultuur.

Van hieruit werken we aan ons doel dat alle inwoners van Midden Groningen, onze opdrachtgever en al onze medewerkers trots zijn op Kielzog als hún culturele instelling. Allen ontdekken, ontwikkelen en zien met plezier talent bij Kielzog.

In ’t kort. Kielzog is:

  • Een theaterzaal met 446 stoelen, 90 professionele voorstellingen en evenzoveel sociaal-culturele verhuringen.
  • Muziekles op 25 instrumenten, deelname aan ensembles, bandjes en koren en jaarlijks meer dan 600 leerlingen.
  • Beeldend, theater- en danslessen voor jaarlijks bijna 500 cursisten.
  • Ruim 80 evenementen en projecten in de gemeente Midden-Groningen.

Stichting Kielzog heeft een ANBI-status
ANBI 2023

Beloningsbeleid personeel
Personeel volgt de CAO Kunsteducatie.
Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en hebben recht op een vergoeding voor gemaakte kosten.

(Financiële) verantwoording
Markers van Kielzog 2021 – 2028

Terugblik 2022-2023

RSIN nummer: 855982597
IBAN nummer:
Stichting Kielzog
NL 85 RABO 0161 7031 51

Kielzog is in bezit van het Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal Certificaat