Raad van Toezicht Kielzog

De Raad van Toezicht:

– houdt toezicht op het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid;
– is klankbord, adviseur en sparringpartner van de directeur-bestuurder;
– ia werkgever van de directeur-bestuurder.

De raad komt minimaal vier keer per jaar met de directeur-bestuurder en ziet erop toe dat Kielzog haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt en binnen de gestelde financiële kaders verantwoord onderneemt. We verlenen goedkeuring aan door de directeur-bestuurder (voor)genomen besluiten, zoals de (meerjaren)begroting, het (meerjaren) strategisch beleidsplan, de Markers. Twee leden van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.

raadsleden