Djembé

Peter Cusiël

Elk kind gaat zelf trommelen op een echte Afrikaanse trommel, de djembé.
Om een indruk te krijgen van djembéspel kunnen van tevoren ritmes worden beluisterd en geoefend op de tafels of op de knieën.

In de eerste les gaat de groep aan de slag met ritmische oefeningen door middel van voor-/naspelen en het opbouwen van een notenboom met behulp van woordritmes (peer, ap-pel etc).
Vervolgens wordt er gespeeld met intro (begin), break (middenstukje) en outro (einde).

Als voorbereiding op de tweede les kunnen de notenboom en het inmiddels geleerde signaal (ho-cuspo-cus-pila-tus-pas) en het djembé ritme (wij-spelendjem-bé) worden geoefend.
De leerkracht kan samen met de groep een ritme voorbereiden dat in de tweede les wordt gespeeld. De les wordt afgesloten met een muzikaal ritmische spelvorm en krijg je direct toepasbare suggesties om zelf een vervolgles over ritme te kunnen geven.

Gerelateerde basisonderwijs projecten