Trommel hier, trommel daar, djembé spelen met elkaar

Deze workshop bestaat uit 2 lessen op verschillende dagen. Elk kind gaat zelf trommelen op een echte Afrikaanse trommel, de djembé.

Voorbereiding
Als de workshop op school wordt verzorgd dan kan het in de klas, in het speellokaal etc. als er maar genoeg ruimte is om de stoelen (zonder leuning) in een cirkel op te stellen. Aanwezige (hulp)ouders zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

Hier vind je meer informatie over de culturele achtergrond van de djembé en het materiaal waar de trommel van is gemaakt. Dit kan aan de kinderen vooraf worden verteld.
Om een indruk te krijgen van djembéspel vindt u hier een introstuk gevolgd door een aantal basisritmes.
oefening 1: hele tel (kwartnoten)
oefening 2: achtsten
oefening 3: zestienden
Deze ritmes kunnen van tevoren worden beluisterd en geoefend, dit kan op de tafel of op de knieën.

Als voorbereiding op de tweede les kunnen de notenboom en het inmiddels geleerde signaal (ho-cuspo-cus-pila-tus-pas) en het djembé ritme (wij-spelendjem-bé) worden geoefend.
U kunt samen met de klas een ritme voorbereiden dat we dan in de tweede les gaan spelen. Hier komen we op het eind van de eerste les op terug.

Workshop 1:
• verschillende klankkleuren van de djembé
• ritmische oefeningen door middel van voor-/naspelen
• opbouwen van een notenboom met behulp van woordritmes (peer, ap-pel etc)
• opbouwen van de woordritmes
• intro (begin), break (middenstukje) en outro (einde).
• solo’s

Workshop 2:
• toevoegen 2e ritme
• afsluiting met een muzikaal ritmische spelvorm


Vervolgles
In deze les krijg je direct toepasbare suggesties om zelf een vervolgles over ritme te kunnen geven. Vanzelfsprekend kan Kielzog je hier ook in ondersteunen.

Leerdoel en kerndoelen
De kinderen ervaren hoe het is om in groepsverband op een echte djembé te spelen en samen, spelenderwijs, met de individuele inbreng van elke leerling, tot een muzikaal ritmisch resultaat te komen. Hierbij is het plezier om dit te bereiken belangrijker dan het uiteindelijke resultaat. Ontspanning door inspanning.

Deze les beantwoordt aan de volgende kerndoelen:

Kunstzinnige oriëntatie
54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Taal
1 De leerlingen leren informatie verwerven uit gesproken taal.

Rekenen
26 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen en er mee te werken.

Natuur
42 De leerlingen leren verschillende geluiden onderscheiden: hard/zacht, hoog/laag; de leerlingen leren bouw en materiaal van de bron bepalen, de aard van het geluid, en hoe het geluid zich voortplant.
44 De leerlingen leren over de djembé als product; ze leren over de relatie tussen materiaal, kleur en vorm.
Oriëntatie op jezelf en de wereld
37 De leerlingen leren zich gedragen vanuit respect.
De volgende vaardigheden worden in deze lessen getraind:
creatief handelen, samenwerken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden.

Verbinding met andere leergebieden
Naast muziek heeft de djembé workshop raakvlakken met andere leergebieden:

  • Taal – ritmische patronen worden d.m.v. klankgroepen opgebouwd
  • Rekenen – ritmes worden door telling ingezet, afstanden van het ritmische patronen worden door telling overbrugd
  • Geschiedenis – hoe is de djembé ontstaan
  • Topografie – waar komt de djembé vandaan
  • Natuur – de djembé is hoofdzakelijk van natuurlijke materialen gemaak
  • Cultuur – de djembé ritmes hebben een maatschappelijke betekenis, zoals bijvoorbeeld de Kassa ritmes die bi
    verschillende takken van de landbouw worden gebruikt bijv. bij het oogsten; de trommelaars begeleiden hierbij de plukkers door het spelen van werkritmes.

De workshop Trommel hier, trommel daar, djembé spelen met elkaar is ontwikkeld en wordt gegeven door Peter Cusiël.

Locatie:
Kielzog muziekschool of op school

Gerelateerde basisonderwijs projecten