Het Portret

Op een mooie eenvoudige en heldere manier heeft Da Vinci een bruikbaar schema gemaakt als handleiding voor het portret.
We gebruiken het schema om te oefenen, dat geeft vertrouwen voor de les de week erop in Kielzog. Het is juist leuk om in de klas met elkaar alvast te oefenen

In de tweede les laten we ons inspireren door de kunstenaars Marlene Dumas (Zuid Afrika) en Emo Verkerk  (Nederland).
In de les bekijken we het werk van beide kunstenaars, en hoe zij omgaan met het gegeven portret. Waar ze hun inspiratie vandaan halen, de ontwikkeling van hun werk, hoe ze werken en hun plaats in de huidige kunst geschiedenis. Papier en potloden(3B) worden door de docent van Kielzog tijdens de intro-les op school meegenomen.

Kerndoel 54:
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren

Kerndoel 55:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56:
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Locatie:
1x op school en 2 x kalkwijck

Gerelateerde basisonderwijs projecten