Voorwaarden en tarieven muziekschool

Algemene voorwaarden en lesgeldregeling 2019/2020

Muziek- en zangles

Aanmelden muziek en zangles
Leerlingen kunnen zich het hele jaar door aanmelden voor muziekles en zangles. Dit kan door het inschrijfformulier of via de inschrijfknop op de website bij het gewenste instrument of de zangles. De inschrijving is voor het komende/lopende lesjaar en wordt aan het einde van het lesjaar automatisch voor een jaar verlengd.

Tarieven muziekschool

algemeen
Instrumentale- en zanglessen
LesvormLestijd# lessenprijs < 21 jaarprijs > 21 jaar
per jaarper lesper jaarper les
1 persoon20 min38 € 437,00 € 11,50 € 532,00 € 14,00
1 persoon25 min38 € 541,50 € 14,25 € 655,50 € 17,25
1 persoon30 min38 € 646,00 € 17,00 € 788,50 € 20,75
1 persoon30 min (per 2 wk)19 € 323,00 € 17,00 € 394,25 € 20,75
Groepsles (2 personen)30 min38 € 323,00 € 8,50 € 389,50 € 10,25
Groepsles (2 personen)40 min38 € 437,00 € 11,50 € 532,00 € 14,00
Knipkaart10 x 30 min10 € 175,00 € 17,50 € 210,00 € 21,00

Proefles
Het is altijd mogelijk om een proefles aan te vragen. Per persoon kan dit een keer voor een instrument! Dit is gratis en vrijblijvend.

Uitschrijven
Uitschrijving is elke maand mogelijk. De opzegtermijn is 1 maand en deze gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Bijvoorbeeld:
– 23 februari opzeggen –> stoppen en betalen tot 1 april
– 1 maart opzeggen –> stoppen en betalen tot 1 mei
– 30 maart opzeggen –> stoppen en betalen tot 1 mei
Opzeggen moet altijd schriftelijk gedaan worden via info@kielzog.nl

Huurinstrumenten
Bij Kielzog muziekschool kun je voor een gereduceerd tarief een instrument huren (onder voorbehoud van beschikbaarheid). Zo bieden we iedereen de mogelijkheid om een instrument te leren spelen. We hebben 2 categorieën instrumenten te huur:

Categorie A –  €55,- per jaarCategorie B – €110,- per jaar
KeyboardViool
AccordeonCello
Akoestische gitaarTrombone
Saz (baglama)Elektrische (bas)gitaar (incl. versterker)
TrompetDwarsfluit
Saxofoon
Digitale piano
Klarinet

Maximale huurtijd per instrument: 1 jaar. 

Lesdag, lestijd en lesduur
Elke leerling, die instrumentale muziekles of zangles wil, kiest voor wekelijks 20, 25 of 30 minuten les, of voor tweewekelijks 30 minuten les. Groepsles, vanaf 2 personen, is alleen mogelijk voor leerlingen met hetzelfde niveau en bij voldoende aanmeldingen. De keuze is dan wekelijks 30 of 40 minuten. Indeling gebeurt in overleg met de docent. In overleg zijn andere lesvormen mogelijk.

Er wordt wekelijks, met uitzondering van schoolvakanties, muziekles gegeven. De docent overlegt met de leerling welke lesdag en lestijd het meest geschikt is. Plaatsing bij muziekles of zangles is afhankelijk van de beschikbare tijd binnen het rooster van de docent. Zodra er ruimte is neemt de docent contact op voor een eerste les afspraak.

Toelichting instrumentale muzieklessen 

– Bij de beoordeling van de leeftijd van de leerling/cursist hanteren we 1-8-2018 als peildatum.
– Het tarief voor jonger dan 21 jaar is lager, onder meer als gevolg van andere fiscale regelgeving.
– Vanaf 1  september 2018 vervalt de kortingsregeling voor gezinnen.
– Voor gezinnen waarvan in 2017 meerdere kinderen muziekles volgden, blijft de regeling in stand.
– Bij plaatsing gedurende het schooljaar wordt het lesgeld naar rato in rekening gebracht.
– Aantal lessen zijn niet van toepassing voor Djembé. Djembé is een cursus. Zie website voor data en duur en tarieven.

Knipkaart muziekles
Met de knipkaart biedt Kielzog muziekschool een oplossing voor diegenen die niet regelmatig lessen willen of kunnen volgen. Het tijdstip en de dag van de les gaat in overleg met de docent en u bepaalt zelf met welke tussenpozen de lessen plaatsvinden. Ook de inhoud van de les kan in overleg worden bepaald: oude kennis en vaardigheden opfrissen, aandacht besteden aan een speciaal onderwerp, muziekstuk of muziekstijl, ondersteuning krijgen bij het instuderen van ensemblepartijen etc. De knipkaart is goed voor in totaal 5 uren les, bijvoorbeeld 10 x 30 minuten of 5 x 60 minuten. De kaart is persoonsgebonden en twaalf maanden geldig. Restitutie is niet mogelijk. De knipkaart kan in twee termijnen betaald worden en middels automatische incasso.

Lesgeld muziekverenigingen
Voor leerlingen van muziekverenigingen geldt een apart tarief voor muziekles. Leerlingen op niveau A/B kunnen worden geplaatst voor 20 minuten per week en leerlingen op niveau C/D voor 25 minuten per seizoen. Hiernaast ontvangen leerlingen ter voorbereiding op het Harmonie Fanfare-examen theorielessen. Inschrijving loopt via de muziekvereniging waar de leerling lid van is.

Uitval muziek-/zanglessen
Bij ziekte of verhindering van een docent zorgen wij in principe voor vervanging. Is geen vervanging mogelijk, dan neemt de administratie zo tijdig mogelijk contact op met de leerling.

Betalen per les
Je betaalt jaarlijks voor het aantal lessen dat je hebt gevolgd. Hiervoor gelden een aantal regels:

Ziekte of verhindering
Wij verzoeken leerlingen in geval van ziekte of verhindering dit te melden bij de docent, administratie, 0598-373777 of bij De Kalkwijck op 06-15 08 29 70 (vanaf een half uur voor aanvang cursus). Verhindering van de leerling of cursist geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les. Bij ziekte van de leerling instrumentaal/zang, gedurende een aaneengesloten periode van 6 weken, is (gedeeltelijke) restitutie mogelijk

Cursussen muziek

Aanmelden cursussen
Nieuwe cursisten kunnen zich schriftelijk aanmelden met het inschrijfformulier of via de inschrijfknop bij de betreffende cursus op de website. De inschrijving geldt voor de gehele cursus maar wordt niet automatisch verlengd. Tussentijds stoppen kan maar je ontvangt geen geld terug. Deze verplichting vervalt uiteraard wanneer de cursus niet doorgaat of wanneer plaatsing niet mogelijk is.

Plaatsing
De cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. De cursist krijgt uiterlijk in de week voor aanvang van de cursus bericht of hij/zij al dan niet geplaatst is.

Lesdag en lestijd
Lesdagen en lestijden kun je vinden op de website bij de betreffende cursus. Cursussen variëren in duur en kunnen jaarlijks veranderen qua inhoud en aanbod.

Start cursussen
Op de website is per cursus de startdatum te vinden.

Tarieven cursussen

MUZIEK ALGEMEEN
LesvormLestijd# lessentotaal prijsprijs per les
AMV6032 € 144,00 €     4,50
Koorklas + AMV45 koorles + 30 solfeges64 € 144,00 €     4,50
muziek met dreumesen3012 €   36,00 €     3,00
muziek met peuters3012 €   36,00 €     3,00
muziek met kleuters3012 €   36,00 €     3,00
ontdek je instrument4×45 5 x 25 + 1×45 minuten10 €   80,00 €     8,00
solfege individueel*
theorielessen en examens608 €   25,00
*gratis deelname koor
muzikale herinneringen90 €     5,00
songwriting met Jan Henk1206 € 120,00 €   20,00
hersenen in beweging608 €   44,00 €     5,50
luisteren naar muziek12010 € 125,00 €   12,50
ZANG EN KOREN
LesvormLestijd# lessentotaal prijsprijs per les
zang pop en jazz (individueel)Verschilt per tijdZie tabel algemeen
zang algemeen (individueel)Verschilt per tijdZie tabel algemeen
solfege individueelVerschilt per tijdZie tabel algemeen
Koorklas + AMV6445 koorles + 30 solfeges € 144,00 €     4,5045 koorles + 30 solfeges
kinderkoor1×60 + 1×3035 € 192,50 €     5,5035
jeugdkoor2×6035 € 192,50 €     5,5035
vrouwenkoor9036 € 144,00 €     4,0036
kielzogkoor9036 € 144,00 €     4,0036
Musicakoor9030 € 127,50 €     4,2530

Plaatsing
De cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. De cursist krijgt uiterlijk in de week voor aanvang van de cursus bericht of hij/zij al dan niet geplaatst is.

Lesdag en lestijd
Lesdagen en lestijden kun je vinden op de website bij de betreffende cursus. Cursussen variëren in duur en kunnen jaarlijks veranderen qua inhoud en aanbod.

Ziekte of verhindering
Leerlingen/cursisten dienen bij ziekte of verhindering dit te melden bij de docent, administratie, 0598-373777, of locatie de Kalkwijck  06-15 08 29 70 (vanaf een half uur voor aanvang cursus). Verhindering van de leerling of cursist geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

Betaalwijze
Voor de muzieklessen en cursussen ontvang je een factuur, waarop de prijs en de wijze van betaling staat vermeld. Betaling kan als volgt

Betalingsachterstand
Bij een betalingsachterstand nemen we een nieuwe inschrijving niet in behandeling en kan je de toegang tot de lessen worden ontzegd.

Tegemoetkoming kosten
Om het voor inwoners met een laag inkomen mogelijk te maken deel te nemen aan lessen en cursussen muziek, dans, theater en beeldend zijn er drie fondsen, het Activiteitenfonds, het Jeugdfonds  Sport & Cultuur en Stichting Leergeld.  Het Activiteitenfonds en Stichting Leergeld werken samen. Informatie over het Activiteitenfonds kunt u krijgen bij de receptie van het gemeentehuis, telefoon: 0598-373737.  Voor meer informatie over Stichting Leergeld: www.leergeld.nl/hoogezand of 0598-326954.Het Jeugdfonds  Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen met lessen op kunst en cultuurgebied. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 450,00 per kind per cursusjaar. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl of bel 06 – 81304503.

Cursus of les op locatie
Bij voldoende belangstelling organiseren wij ook lessen, cursussen en projecten op andere locaties zoals in Siddeburen, Harkstede, Slochteren, Zuidbroek en Muntendam. Neem contact met ons op om een aanbod voor u op maat te maken of een cursus die in deze brochure staat bij u in de buurt te organiseren.

Open lessen
Kielzog biedt de mogelijkheid om een open les te volgen om je te laten proeven van alle mogelijkheden die wij in huis hebben. Houd onze website en sociale media goed in de gaten, daarop kondigen wij de open lessen aan!

Schoolvakanties
Wij volgen met de Muziekschool de door het Ministerie van OCW aangemerkte schoolvakanties voor het noorden voor het voortgezet onderwijs.Vertrouwelijke informatie
Kielzog behandelt de gegevens van leerlingen en cursisten als vertrouwelijke informatie. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Een uitgebreide toelichting is te vinden in ons privacy statement (www.kielzog.nl/privacyverklaring).

Omgaan met elkaar
Kielzog wil ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie, discriminatie, en (verbaal) geweld voorkomen. Eventuele problemen kunnen desgewenst bij een vertrouwenspersoon worden gemeld.

Vertrouwenspersoon
Kielzog is aangesloten bij de Cultuurconnectie. Cultuurconnectie heeft samen met Arboned een Centraal Meldpunt opgericht, waar je als cursist steun kunt vragen voor je ervaringen met ongewenste omgangsvormen. Telefoon: 0800-0204204

Foto’s
Kielzog maakt regelmatig foto’s voor promotiedoeleinden. Zonder tegenbericht van (ouders van) leerlingen en cursisten gaan wij er vanuit dat hier geen bezwaar tegen is en dat wij deze mogen gebruiken. Zie verder onze privacyverklaring op www.kielzog.nl/privacyverklaring

Suggesties
Wij vinden onze service heel belangrijk. Als je suggesties hebt om deze te verbeteren kun je ons dit laten weten via info@kielzog.nl. Zie ook hier.

Slotbepaling
Voor zover niet anders is bepaald, is de directeur van Kielzog theater | muziekschool | kunstwerkplaats belast met de uitvoering van bovenstaande regeling. Laatste wijzigingen: 13 juni 2019