Talentenklas

Kielzog start met talentenklas voor jonge gemotiveerde muziekleerlingen

In samenwerking met de Rotary Hoogezand is Kielzog een project gestart om jong muzikaal talent in Midden-Groningen te ondersteunen. Voor Tim Nobel, teamleider van de muziekschool, was deze Talentenklas een lang gekoesterde wens. ‘Talent is een breed begrip’, aldus Nobel, ‘het gaat om het ontwikkelen van talent bij leerlingen die laten zien dat ze heel gemotiveerd zijn en die natuurlijk ook een beetje extra muzikale aanleg hebben. Maar onze talenten hoeven nu niet al op topniveau te presteren.’ Voor elk talent wordt een programma op maat samengesteld. Het kan daarbij gaan om verlenging van de lestijden, het gratis in bruikleen krijgen van een goed instrument, extra cursussen die de individuele leerling verder kan helpen enz. De Rotary Hoogezand heeft een aantal sponsoren bereid gevonden om geld te doneren zodat er voor dit jaar ruimte is voor zes talenten van de Kielzog Muziekschool.

De muziekdocenten kiezen gemotiveerde leerlingen uit die in aanmerking komen voor de talentenklas.

Gerelateerde cursussen