Muziektheorie en examens

Bij Kielzog bieden we muziektheorielessen en theorie- en praktijkexamens. Deze lessen en examens voldoen aan de landelijke criteria van het Raamleerplan van het LKCA. Leerlingen kunnen examen doen op niveau A, B, C en D. De lessen zijn bedoeld voor iedereen die een muziekinstrument speelt. Theorielessen en examens zijn niet verplicht voor leerlingen van Kielzog. Als muziekschool bevelen wij het wel aan om deel te nemen aan deze cursussen omdat het motiveert en je basis voor de toekomst versterkt. Dit helpt je niet alleen bij het maken van muziek maar vergroot ook het plezier van luisteren naar muziek.

In 6 groepslessen van een uur bij het Kielzog en 6 online lessen van een half uur bereiden kinderen zich voor op het theorie-examen.

Praktijk muziekexamens (A, B, C en D) voor leerlingen van Kielzog gaan in overleg met de eigen muziekdocent en vallen binnen de 38 reguliere lessen. Hier aan zijn geen extra kosten verbonden.

Het boek Algemene Muziektheorie krijgt de leerling gedurende de cursus in bruikleen mee naar huis.

 

Docenten

Gerelateerde cursussen