Privacyverklaring

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. KIELZOG
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Stichting Kielzog (hierna Kielzog). Kielzog is een theater en kunstencentrum  en biedt een breed theaterprogramma en culturele activiteiten voor alle bewoners van de gemeente Midden-Groningen en daarbuiten. Denk hierbij aan workshops, cursussen, masterclasses en evenementen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Kielzog verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Kielzog, neem dan gerust contact op via privacy@kielzog.nl, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand. Btw. Nr. NL855982597B01 | KVK Nr. 65106997

2. DOELGEGEVENS
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Kielzog. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Kielzog stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds bedoeld om de kaartverkoop en inschrijvingen van onze evenementen te stimuleren en anderzijds gericht op kennisdeling. voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Kielzog. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Kielzog via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, cursus en les of een projectomschrijving zodat we jou een voorstel of een dienst aan kunnen bieden en je informeren bij datawijzigingen of uitval van lessen.
 3. Analytics
  De website van Kielzog verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met onze docenten of relaties.

3. ONTVANGERS
De gegevens die Kielzog ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Gentleware
  De kaartverkoop van onze theatervoorstellingen en nieuwsbrief inschrijvingen verlopen via de site podiunnemerland.nl van Gentleware. De gegevens worden opgeslagen op de servers van Gentleware.
 2. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 3. Gemnet
  De e-mail van Kielzog wordt gehost bij Gemnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van de gemeente Midden-Groningen.
 4. Webfaction
  De website en back-ups van de website worden gehost bij Webfaction. Gegevens die jij achterlaat op de website van Kielzog zijn op de servers van Webfaction opgeslagen.

4. OPSLAGPERIODE
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kielzog, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@kielzog.nl
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Kielzog via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. BEVEILIGING
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Kielzog of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Kielzog. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Kielzog privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Kielzog vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Kielzog. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Kielzog. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Kielzog opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Kielzog al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Kielzog vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Kielzog niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Kielzog jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@Kielzog.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. PLICHTEN
Kielzog verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een sociaal-cultureel en een semi-commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van cursussen, lessen, workshops en theatervoorstellingen van Kielzog via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Kielzog de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Kielzog met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd op de website. Denk aan het plaatsen van een Facebook cookie of het bekijken van een YouTube video op onze website.

Kielzog behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kielzog dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kielzog te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via privacy@kielzog.nl

Laatste wijziging: 25 mei 2018

generique zolpidem en ligne
stilnox 10mg en ligne France