Voorwaarden cultuurmenu

Planning

Workshops worden gepland op een vaste dag in de week. Elke voorstelling speelt op 3 dagen. Deze datums staan vast.

Op het aanmeldformulier kun je aangeven op welke datum de klas wel en niet aanwezig kan zijn. Na aanmelding worden datums geprikt. Kielzog maakt een rooster met daarin de exacte datums voor de workshops en de voorstelling per klas.

Bij annulering

De docent (Kielzog) zegt een workshop af (bijvoorbeeld vanwege ziekte).

o Bij korte afwezigheid regelt de docent (indien mogelijk) met de school een vervangend tijdstip.

o Bij lange afwezigheid regelt Kielzog vervanging van de docent.

o Wanneer verplaatsing of vervanging niet lukt worden de kosten gecrediteerd.


De school zegt een les of voorstelling af.

o De les vervalt. 

o De kosten zijn voor de school.


Een les of voorstelling kan niet door kan gaan vanwege overmacht (zoals corona of code rood)

o Bij vervallen lessen, minder dan 2 weken van te voren, vervalt de les. Kosten worden gedeeld.

o Bij vervallen lessen, meer dan 2 weken van te voren, wordt indien mogelijk door de docent met de school een vervangende datum gezocht.

o Bij vervallen voorstellingen wordt indien mogelijk met de scholen een vervangend moment gezocht in hetzelfde schooljaar.

o Wanneer verplaatsingen niet lukken worden de kosten gedeeld.


Kosten en factuur

Muziekoriëntatie is gratis voor alle leerlingen van groep 4. De workshops + de theatervoorstelling kost €12,50 per leerling voor alle leerlingen in groep 1 t/m 8 voor het seizoen 2023-2024.