Stageband

Chimaera

Deze ­avondvullende suite ­gecomponeerd door Marco Kerver beschrijft het mentale aftakelingsproces die de ziekte ­Alzheimer­ teweeg ­brengt.­ De titel van het stuk verwijst naar “het monster der aftakeling” “Chimaera” uit de­ Griekse­ mythologie. In­ vele ­talen staat een verbastering van deze naam als woord voor “hersenschimmen”. In de suite probeert de componist een voorstelling te maken van de denk- en beleefwereld van iemand met dementie en volgt hij de tijdlijn van het aftakelingsproces. Ook bevat het verhaal persoonlijke herinneringen van de componist
aan de verschillende stadia van de ziekte­ bij ­zijn ­moeder.­De ­schaamte,­ acceptatie, verlies en verdriet.
Stageband Jazz Orchestra fungeert al jaren als vlaggenschip van de noordelijke big band scene.

Vocalgroup Treats heeft een haast natuurlijke connectie met Stageband JazzOrchestra, en vervult eveneens een richtinggevende en inspirerende rol in de grote Noord Nederlandse “lichte muziek” korenwereld.