Anjerconcert – Veteranendag

De traditionele Veteranendag in de nieuwe gemeente Midden-Groningen krijgt dit jaar extra glans door een groots Anjerconcert van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” uit Assen. Voor het eerst dit jaar is er een gezamenlijke Veteranendag, die wordt gehouden op zaterdag 23 juni a.s. in Het Kielzog in Hoogezand.

Sinds de in 1990 uitgebrachte Veteranennota wordt onder een Veteraan verstaan: “Veteranen zijn oud-militairen die, in opdracht van de Nederlandse Regering, worden ingezet tijdens een oorlog of een vredesmissie”. Nederland kent twee soorten Veteranen. De “oude” Veteranen die hebben gediend in de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Indië en in Nieuw-Guinea en de “jonge” Veteranen, die in de latere jaren zijn ingezet bij vredesmissies van met name de Verenigde Naties.

De jaarlijkse Veteranendag in Midden-Groningen wordt vanaf dit jaar nu centraal georganiseerd en wel op zaterdag 23 juni in Het Kielzog in Hoogezand. Alle Veteranen met partner zijn voor de middag uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst. Om deze nieuwe start van de Veteranendag feestelijk in te luiden is het de organisatie gelukt om de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” uit Assen naar Hoogezand te halen. Dit Anjerconcert vindt eveneens plaats in Het Kielzog, aanvang 20.00 uur en staat onder leiding van chef dirigent Majoor Tijmen Botma en met medewerking van Simon Feenstra, zang. Deze fameuze Koninklijke Militaire Kapel is bekend in binnen- en buitenland en dit muzikaal hoogtepunt mag u niet missen.

De entree is bewust laag gehouden. De opbrengst komt geheel ten goede aan het Fonds Veteranenhond voor Veteranen met Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS).