Aigenhaimers met Alje van Bolhuis

Een mooie middag streektaal muziek met Alje Bolhuis onder leiding van Jan Henk de Groot

Naast mijn werk als provinciaal ambtenaar ben ik vanaf 1987
met veel plezier energie gaan steken in liedjes schrijven in de
Groninger streektaal, optreden met de Boetenbaintjes (tot maart 2000)
en ook solo (doe ik nog steeds). Met de onafscheidelijke akoestische gitaar.

Van de Boetenbaintjes verschenen er in de jaren ‘90 een viertal CD’s
(Geef mie de roemte, Speulenderwies, Onderwegens en Wel bennen joe den?)
tussendoor produceerde ik solo nog 2 CD’s (Dizze raais thoes en Jong van
Bolhoes). Hiervoor leverde ik het leeuwendeel aan teksten en muziek.

Verder had ik de afgelopen jaren het genoegen om voor CD’s van Wia
Buze liedjes te leveren en enkele daarvan in duet met haar uit te voeren.

Naast de vele optredens met de Boetenbaintjes en solo beschouw ik mijn deelname
aan Oafslag Noord in 1997, 1998 en 1999 (met o.a. Wia, Alex Vissering, Fransien
Kuiper en Bob Heidema) als een prachtig hoogtepunt en vooral ook als
een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Grunneger artiesten.

Mijn liedjes blijven doorgaans dicht bij huis, hoe kan het anders als je jarenlang
(jarenlang samen met de honden) ontelbare rondjes Winsum maakt.

Tenslotte verschenen er in de loop van de tijd een tweetal boekjes met gedichten
en verhalen van mijn hand, uiteraard ook in de Grunneger streektoal:
‘Scharrelaaier’ (n haalfstieg vrizze verskes en n kobbel moezenusten), 1990 en
‘Op of ien buus’, 2001.

Inmiddels ben ik 67 en gepensioneerd en treed ik zo af en toe nog op. En op verzoek
klim ik graag nog in de pen om een nieuw liedje te produceren.

Aigenhaimers Compleet abonnement (uitverkocht)
Aigenhaimers compleet = 5 x Aigenhaimers voor slechts € 50,-  Het abonnement is NIET PERSOONSGEBONDEN. Dus als je een keer niet kunt, leen je je abonnement die keer gewoon aan een kennis uit.

Helaas is dit abonnement uitverkocht. Losse kaarten voor dit optreden zijn nog wel beschikbaar.

Andere mensen bekeken ook