Zang algemeen (individueel)

Bij Kielzog kun je zangles volgen in verschillende stijlen.

Bij Kielzog kun je zangles volgen in verschillende stijlen. Bij ‘Zang Algemeen’ komt zang in de breedte aan bod. Muziek uit alle tijden en streken kan onderdeel zijn van deze lessen.

Uitgangspunt daarbij is de klassieke zangtechniek. Met gerichte oefeningen over ademhaling, houding, toonvorming en natuurlijk ook expressie en voordracht wordt het zingen gemakkelijker, mooier en leuker.

Koren zijn gratis als je individueel zangles volgt, samen zingen is heerlijk om te doen.

Docenten

Gerelateerde cursussen