Voorwaarden en tarieven kunstwerkplaats

Cursussen beeldend, multimedia, fotografie, dans en theatermaken

Aanmelden cursussen
Nieuwe cursisten kunnen zich schriftelijk aanmelden met het inschrijfformulier of via de inschrijfknop bij de betreffende cursus op de website. De inschrijving geldt voor de gehele cursus maar wordt niet automatisch verlengd. Tussentijds stoppen kan maar je ontvangt geen geld terug. Deze verplichting vervalt uiteraard wanneer de cursus niet doorgaat of wanneer plaatsing niet mogelijk is.

Plaatsing
De cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. De cursist krijgt uiterlijk in de week voor aanvang van de cursus bericht of hij/zij al dan niet geplaatst is.

Lesdag en lestijd
Lesdagen en lestijden kun je vinden op de website bij de betreffende cursus. Cursussen variëren in duur en kunnen jaarlijks veranderen qua inhoud en aanbod.

Start cursussen
Op de website is per cursus de startdatum te vinden.

Tarieven cursussen

Naam cursusDoelgroepLesduur (min)# LessenPrijs per lesTotaalprijs
Beeldend
Peuteratelier3-4 jaar905 € 7,75 € 38,75
Kleuteratelier5-7 jaar9010 € 7,75 € 77,50
Tekenen, schilderen en een beetje graffiti8-12 jaar9010 € 7,75 € 77,50
Striptekenen op papier en de computer8-12 jaar9010 € 7,75 € 77,50
Hout, gips, klei en metaal8-12 jaar9010 € 7,75 € 77,50
Boetseren en beeldhouwenvolwassenen15014 € 16,75 * € 234,50
Tekenen en schilderenvolwassenen15014 € 17,50 € 245,00
Keramiek – basiscursusvolwassenen15014 € 17,50 € 245,00
Keramiek – vervolgcursusvolwassenen15014 € 17,50 € 245,00
Multimedia
Digitaal tekenen voor jongeren12-15 jaar9012 € 7,75 € 93,00
Games maken – jeugd (Unity)13-18 jaar1206 € 10,00 € 60,00
Games maken – kinderen (Bloxels)8-12 jaar906 € 7,75 € 46,50
Muziekmaken met de computer13-18 jaar12012 € 10,00 € 120,00
Fotografie
Digitaal tekenen voor volwassenenvolwassenen1506 € 16,50 € 99,00
Digitale fotografie – basiscursusvolwassenen1507 € 16,50 € 115,50
Digitale fotografie – vervolgcursusvolwassenen1507 € 16,50 € 115,50
Fotobewerkingvolwassenen1206 € 16,50 € 99,00
Dans
Opa, Oma, kijk ik dans2-3 jaar3014 € 3,00 € 42,00
Kleuterdans4-6 jaar4516 € 4,50 € 72,00
Kidsstreetdance7-12 jaar6016 € 6,00 € 96,00
Danscondititievolwassenen6014 € 7,00 € 98,00
Qigong / Chi Kungvolwassenen6014 € 7,00 € 98,00
Tai Chi Chuan Yang Stijlvolwassenen6014 € 7,00 € 98,00
Tha Chi voor arthritisvolwassenen6014 € 6,50 * € 91,00
Theatermaken
Kennismaken met theater9-12 jaar7512 € 7,25 € 87,00
Jeugdtheater13-16 jaar9028 € 8,75 € 245,00
Volwassentheatervolwassenen9020€ 10,50€ 210,00

* inclusief POSO-subsidie vanaf 1/1/2019

Uitval lessen cursus
Wanneer een les door ziekte of verhindering van de docent niet door gaat, wordt deze later ingehaald.

Ziekte of verhindering
Leerlingen/cursisten dienen bij ziekte of verhindering dit te melden bij de docent, administratie, 0598-373777, of locatie de Kalkwijck  06-15 08 29 70 (vanaf een half uur voor aanvang cursus). Verhindering van de leerling of cursist geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

Inschrijving cursus annuleren
Wil je een inschrijving annuleren, dan gelden de volgende regels:

Betaalwijze
Voor de muzieklessen en cursussen ontvang je een factuur, waarop de prijs en de wijze van betaling staat vermeld. Betaling kan als volgt

Betalingsachterstand
Bij een betalingsachterstand nemen we een nieuwe inschrijving niet in behandeling en kan je de toegang tot de lessen worden ontzegd.

Tegemoetkoming kosten
Om het voor inwoners met een laag inkomen mogelijk te maken deel te nemen aan lessen en cursussen muziek, dans, theater en beeldend zijn er drie fondsen, het Activiteitenfonds, het Jeugdfonds  Sport & Cultuur en Stichting Leergeld.  Het Activiteitenfonds en Stichting Leergeld werken samen. Informatie over het Activiteitenfonds kunt u krijgen bij de receptie van het gemeentehuis, telefoon: 0598-373737.  Voor meer informatie over Stichting Leergeld: www.leergeld.nl/hoogezand of 0598-326954.

Het Jeugdfonds  Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen met lessen op kunst en cultuurgebied. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 450,00 per kind per cursusjaar. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl of bel 06 – 81304503.

Open lessen
Kielzog biedt de mogelijkheid om een open les te volgen om je te laten proeven van alle mogelijkheden die wij in huis hebben. Houd onze website en sociale media goed in de gaten, daarop kondigen wij de open lessen aan!

Schoolvakanties
Wij volgen met de Kunstwerkplaats de door het Ministerie van OCW aangemerkte schoolvakanties voor het noorden voor het voortgezet onderwijs.

Vertrouwelijke informatie
Kielzog behandelt de gegevens van leerlingen en cursisten als vertrouwelijke informatie. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Een uitgebreide toelichting is te vinden in ons privacy statement (www.kielzog.nl/privacyverklaring).

Omgaan met elkaar
Kielzog wil ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie, discriminatie, en (verbaal) geweld voorkomen. Eventuele problemen kunnen desgewenst bij een vertrouwenspersoon worden gemeld.

Vertrouwenspersoon
Kielzog is aangesloten bij de Cultuurconnectie. Cultuurconnectie heeft samen met Arboned een Centraal Meldpunt opgericht, waar je als cursist steun kunt vragen voor je ervaringen met ongewenste omgangsvormen. Telefoon: 0800-0204204

Foto’s
Kielzog maakt regelmatig foto’s voor promotiedoeleinden. Zonder tegenbericht van (ouders van) leerlingen en cursisten gaan wij er vanuit dat hier geen bezwaar tegen is en dat wij deze mogen gebruiken. Zie verder onze privacyverklaring op www.kielzog.nl/privacyverklaring

Suggesties
Wij vinden onze service heel belangrijk. Als je suggesties hebt om deze te verbeteren kun je ons dit laten weten via info@kielzog.nl. Zie ook hier.

Slotbepaling
Voor zover niet anders is bepaald, is de directeur van Kielzog theater | muziekschool | kunstwerkplaats belast met de uitvoering van bovenstaande regeling.

Laatste wijzigingen: 15 november 2018