Cultuurcoaches

Onze cultuurcoaches zijn ervaren professionals met een onderwijsachtergrond. Ze hebben een breed netwerk waarmee ze scholen, instellingen en verenigingen een passend advies kunnen geven.

Het team
Rita de Beer (linksboven)– cultuurcoach scholen, Leonie Dijkema (linksonder)– cultuurcoach sociaal domein, Kees Jan Luursema (rechtsboven) – cultuurcoach instellingen en Joyce Smith (rechtsonder) als secretariële ondersteuning. Het team wordt gecoördineerd vanuit Kielzog in nauw overleg met de gemeente Midden-Groningen.

Cultuur en scholen
Denk hierbij aan het cultuurmenu of advies en ondersteuning bij eindmusicals, individuele coaching groepsleerkracht, teamcoaching, ondersteuning bij aanvragen subsidies of input voor leerlijnen voor het kunstonderwijs. Meer info.

Cultuur en het sociaal domein
Denk bijvoorbeeld aan adolescenten, etnische minderheden of ouderen in verzorgingshuizenmensen die uit een sociaal isolement geholpen worden of mensen die hun gezondheid verbeteren door middel van muziek of dans in groepsverband. Elke week komt bijvoorbeeld een groep ouderen samen om liedjes van vroeger te zingen. De cultuurcoach ontwikkelt zelfstandig en samen met instellingen programma’s

Cultuur en verenigingen/organisaties
De coach treedt op als een verbinder en richt zich op ondersteuning van alle (amateur)instellingen in de gemeente, zoals erfgoedinstellingen, muziek- en toneelverenigingen met als doel het verhogen van de zichtbaarheid in Midden-Groningen.

Durf te vragen! Neem vrijblijvend contact met ons op!