Bestuur Stichting Kielzog

BESTUURSLEDEN STICHTING KIELZOG:

Kees Huysman, voorzitter
André Edward Beijers, penningmeester
Herma van Boetzelaer, secretaris
Fokje Copinga, algemeen bestuurslid
Douwe Zeldenrust, algemeen bestuurslid
Wilma Dijkstra, notuliste