Wie, wat, waar in het theater

Een theaterscène bestaat meestal uit drie elementen.

Wie komen er in voor, wat doen ze, en waar bevinden ze zich? “Wie”, “wat” en “waar” komen in drie lessen uitgebreid aan bod. De kinderen leren daarbij wat fysiek spel is en maken verschillende tableaux vivants.
In de derde les komt alles bij elkaar. De klas wordt in groepjes verdeeld: elk groepje krijgt drie kaartjes met een “wie”, een “wat” en een “waar”. Daarmee maken ze korte scènes en presenteren deze aan elkaar.

Doelstelling

De leerlingen leren hoe een scène wordt opgebouwd en kunnen dit zelf toepassen in korte scènes die ze presenteren aan de rest van de klas.

james ensor

Gerelateerde basisonderwijs projecten