Een huisje in de tuin

Deze workshop is een combinatie van dansen (bewegen) en zingen.

Workshop
In deze workshop worden de kinderen meegenomen in een verhaal, waardoor de verbeelding geprikkeld wordt en ze zelf actief betrokken raken in het verhaal. Er wordt gedanst en gezongen.
Bij deze les hoort een (fragment van een) liedje: Kom laten we gaan dansen

Lesdoel en Kerndoelen
Lesdoel: de kinderen drukken gevoelens uit door te zingen en te bewegen op muziek. De muziek en het verhaal prikkelen de verbeelding van het kind.
Aan het einde van de workshop zijn ze op hun eigen creatieve manier bezig geweest en hebben ze ervaren hoe het is om via beweging en muziek expressief bezig te zijn en wat dans daartoe bijdraagt.

De les beantwoordt aan de volgende kerndoelen:

Kunstzinnige oriëntatie:
54 De leerlingen leren beweging, muziek en spel te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
56 De leerlingen verwerven enige kennis over het krijgen van waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Taal: kerndoel 1 (verhalende tekst, liedtekst), 12 (basisbegrippen woordenschat).

Rekenen: kerndoel 23 en 32 (wiskundige begrippen als cirkel, vierkant, spiegelen, voor, achter enz.), 26 (tellen tot 10-20)

Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 35 (veilig speelgedrag), 37 (respect)

Beweging: kerndoel 57 (bewegen op muziek), 58 (bewegingsactiviteit, inschatten van eigen bewegingsmogelijkheden, rekening houden met anderen)

Verbinding met andere leergebieden of onderwerpen
De les legt verbindingen met andere leergebieden zoals taal: in welke talen kun je nog meer zingen?
Met rekenen: bij het zingen kun je bewegen, klappen, springen en draaien. Daarbij kun je tellen. Ook het staan of bewegen in een cirkel, rechthoek, rij, het spiegelen van elkaars bewegingen, voor of achter elkaar bewegen enz. heeft met rekenen te maken.
Wereldoriëntatie: hoe dansen en zingen ze in andere landen?

 

 

Gerelateerde basisonderwijs projecten