Aardappeltje zoekt wortels

Deze les is een combinatie van tekenen en muziek.

Workshop
In deze les drukken de kinderen gevoelens uit door te tekenen op muziek, door te zingen en muziek te maken; de verbeelding wordt aangesproken, ze worden gestimuleerd om op een vrije en eigen wijze bezig te zijn.
Aan het eind van de les hebben de kinderen ervaren hoe het is om geconcentreerd bezig te zijn, om vrij en naar eigen inzicht, te tekenen; ze hebben ervaren wat muziek hierbij doet.

Deze les beantwoordt aan de volgende kerndoelen:
Kunstzinnige oriëntatie:

54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Taal: kerndoel 1 (leren informatie verwerven uit gesproken taal), 9 (plezier in het lezen van het gedicht/liedtekst), 12 (begrijpen van onbekende woorden, denken over taal en spreken).

Natuur: kerndoel 40 (veel voorkomende planten onderscheiden, benoemen en leren), 44 (relatie leren leggen tussen werking, vorm, materiaalgebruik van producten).

Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 34 (zorg dragen voor lichamelijke gezondheid), 37 (respect), 39 (met zorg omgaan met het milieu).

Beweging: kerndoel 58 (samen met anderen op een respectvolle manier aan een bewegingsactiviteit deelnemen).

De volgende vaardigheden worden in deze lessen getraind
creatief handelen, samenwerken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden.

Verbinding met andere leergebieden of onderwerpen
Onze les legt verbindingen met andere leergebieden waar verder op kan worden door geborduurd: erfgoed (waar komt de aardappel vandaan), afkomst (waar kom jij vandaan), taal (liedtekst), natuur (aardappelplant), wereldoriëntatie (landen, ontdekken), voeding en gezondheid (gerechten uit allerlei landen met de aardappel als ingrediënt), familie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde basisonderwijs projecten