Els Brouwer

cultuurmenu groep 8

"Ieder kind is een kunstenaar, de moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt"  (Pablo Picasso)

Na mijn VWO-opleiding met tekenen in mijn eindexamenpakket deed ik de docentopleiding voor tekenen/ handvaardigheid (Ubbo Emmius) en studeerde ik vervolgens af aan Academie Minerva in de vrije richting Tekenen en Schilderen. Ik heb een eigen praktijk als beeldend kunstenaar en heb gewerkt als docent beeldende vorming aan de Leon van Gelder Middenschool  in Groningen.

Vanaf 2006 werk ik als consulent beeldend/cultuuronderwijs: ik coach docenten, zet leerlijnen met ze uit en hoop ze te inspireren. Als zelfstandige in de kunsteducatie ben ik verbonden aan het Kielzog  en werkzaam voor CBKGroningen als rondleider en ontwikkelaar van educatief lesmateriaal, en actief binnen eigen projecten al dan niet samen met andere kunstenaars/docenten.

Kunst en kunsteducatie is wat mij betreft van onschatbare waarde voor ons allemaal, te beginnen in het onderwijs. Het liefst geïntegreerd in het totale schoolprogramma, omdat de kunstvakken je helpen te worden wie je bent,  je leren probleemoplossend te werk te gaan, en je de creativiteit helpen ontwikkelen die je de rest van je leven heel goed kunt gebruiken.